سایز مدیوم: دور سینه 106 سانتیمتر – دور شکم 106 سانتیمتر – دور باسن 106 سانتیمتر – دور کمر 106 سانتیمتر – دور بازو 44 سانتیمتر – قد لباس 78 سانتیمتر – تمام شانه 53 سانتیمتر
سایز لارج: دور سینه 108 سانتیمتر – دور شکم 108 سانتیمتر – دور باسن 108 سانتیمتر – دور کمر 108 سانتیمتر – دور بازو 46 سانتیمتر – قد لباس 82 سانتیمتر – تمام شانه 54 سانتیمتر
سایز ایکس لارج: دور سینه 112 سانتیمتر – دور شکم 112 سانتیمتر – دور باسن 112 سانتیمتر – دور کمر 112 سانتیمتر – دور بازو 48 سانتیمتر – قد لباس 72 سانتیمتر – تمام شانه 56 سانتیمتر
سایز دو ایکس لارج: دور سینه 116 سانتیمتر – دور شکم 116 سانتیمتر – دور باسن 116 سانتیمتر – دور کمر 116 سانتیمتر – دور بازو 30 سانتیمتر – قد لباس 83 سانتیمتر – تمام شانه 58 سانتیمتر

ارسال رایگان به سراسر ایران برای سفارشات بالای 200 هزار تومان

برای دریافت 15000 تومان هدیه ابتدا در سایت ثبت نام کنید.